Nie jesteś zalogowany, zaloguj się
Koszyk

Regulamin promocji "Czarny weekend"

Regulamin promocji "Czarny weekend"

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Czarny weekend" („Promocja”) jest KLUBBEN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ciele k. Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 12, kod pocztowy: 86-005, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193380, o nr NIP  9532471466 oraz REGON 093171077 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym http://fitness.klubben.pl.

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów z zakładki: http://fitness.klubben.pl/sklep/promocje  które znajdują się na stanie magazynowym. Promocja nie dotyczy produktów na zamówienie.

4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona w sklepie internetowym http://fitness.klubben.pl oraz sklepie stacjonarnym w Warszawie transakcji w postaci zakupu produktów z zakładki: http://fitness.klubben.pl/sklep/promocje.

5. Produkty z zakładki: http://fitness.klubben.pl/sklep/promocje można łączyć z innymi, nie objętymi promocją produktami.

6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Zasady dostawy pozostają niezmienne.

8. Promocja „Czarny weekend” nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi i kartami stałego klienta.

9. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.

10. Promocja „Czarny weekend" obowiązuje od dnia 25.11.2016 do 29.11.2016 r.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.

13. Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu z zestawu zakupionego w ramach Promocji na inny produkt tego samego rodzaju objęty Promocją w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej.

14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://fitness.klubben.pl.

15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2016 r.

pozostałe artykuły w dziale "Aktualności"...
baner
baner